1-op-1 stress & burn-out begeleiding in de regio Breda

 

Van stress naar overspanning en burn-out

  • Je piekert veel en staat altijd 'aan'.
  • Je ervaart al langere tijd een hoge mate van stress en de balans raakt steeds verder zoek.
  • Je hebt duidelijk het gevoel dat je batterij steeds verder leeg raakt.
  • Je hebt lichamelijke en/of mentale klachten.
  • Je gedrag wordt er ook door beïnvloed; je hebt bijvoorbeeld een korter lontje.
  • Je werksituatie wordt er door geraakt en wellicht ook je privésituatie. 
  • Je bent eigenlijk je grip op de situatie verloren; het overkomt je en bent de controle (grotendeels) kwijt.

 

Herken jij jezelf op dit moment in alle bovenstaande punten? Of wil je juist voorkomen dat stress nog meer invloed op je leven krijgt? Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe eerder herstel kan plaatsvinden. Dat begint met inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken en invloeden en vervolgens daadwerkelijk andere keuzes te gaan maken die jouw herstel bevorderen.

Stress is overigens niet altijd alleen maar slecht. Het is in de basis een fysieke stimulans (adrenaline, cortisol) om tijdens korte momenten te kunnen pieken, om extra gas te kunnen geven. De diagnoses overspanning en burn-out zijn echter van een geheel andere orde. Zo is burn-out te zien als het eindstadium van een aantal fasen waarin niet goed kan worden omgegaan met stress en er te weinig stressreductie en ontspanning heeft plaatsgevonden. Burn-out Coach Breda biedt 1-op-1 begeleiding naar meer balans in jouw leven.

 

Vraag je werkgever om budget

Meer en meer werkgevers stellen budget beschikbaar voor stress en burn-out coaching voor hun personeel. Dat doen ze enerzijds omdat ze vaak het beste voor hebben met hun werknemers en aan de andere kant omdat dit enorm kostenbesparend is ten opzichte van langdurig thuis zitten en vervanging moeten inhuren. Vind je het zelf te lastig om hierover te informeren bij je werkgever? Laat ons dan contact opnemen en aan hen voorleggen hoe ze hiermee om zouden gaan. Dit kunnen we desgewenst op een 100% discrete manier doen waarbij jij anoniem blijft. 

 

Verstoring van fysieke en mentale balans

Veel mensen die te maken krijgen met een zware vorm van stress, ervaren een diep gevoel van onmacht. Het herstel van jouw fysieke en mentale balans is het voornaamste uitgangspunt binnen mijn coaching en is tevens de sleutel tot verandering. Deze duale aanpak is nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen in jouw gewoonten, overtuigingen en levensstijl en te gaan werken aan je bereidheid om daadwerkelijk andere keuzes te gaan maken. Het doel moet namelijk niet zijn om zo snel mogelijk naar de oude situatie terug te willen keren, maar om wezenlijke verandering te bewerkstelligen. Ik begeleid je als gediplomeerd coach én ervaringsdeskundige in een traject van gefaseerd herstel. Ik doe dit op basis van gelijkwaardigheid en daar waar nodig haal ik je vriendelijk maar beslist uit je comfortzone.

 

Bredere context

Ik coach jou met de focus op de bredere context. Het is vaak niet alleen het harde werken dat jij wellicht te vaak en te lang hebt gedaan. Vaak spelen werkgerelateerde stressfactoren, persoonlijke kenmerken en/of privé perikelen gezamenlijk een rol in de uiteindelijke stressklachten, overspanning of burn-out. Het is meestal niet die ene knock-out in de boksring die iedereen wel ziet aankomen. Naast persoonlijke kenmerken, gewoontes en overtuigingen kunnen ook verstoorde (arbeids)relaties, ziekte en dood, geldzorgen et cetera een grote rol spelen. Daarnaast is het van wezenlijk belang om te kijken in hoeverre jij introvert of extravert bent en hoe dat zich verhoudt met je werksituatie.

 

Bore-out

Als je te lang doorgaat met werkzaamheden waarvan je weinig tot geen voldoening krijgt, loop je de kans op bore-out (klachten). Er is dan een sterke mate van verveling aanwezig. Niet alleen door te weinig werk, maar ook door de sterke mate van herhaling van je werkzaamheden. Dit geldt voor een baan in loondienst, maar ook voor zzp'ers en ondernemers. Je krijgt dan in feite te weinig positieve prikkels en je werkt blijkbaar niet (meer) voldoende vanuit je kwaliteiten. Hoe gek het ook klinkt, de kans op dezelfde overspannings- en ziekteverschijnselen als bij een burn-out zijn dan reëel. En het kan zo maar zijn dat een deel van de ogenschijnlijke burn-out klachten te herleiden zijn tot bore-out klachten. Bore-out vergt een andere benadering dan burn-out en daarom begeleid ik jou met de focus op een bredere context.

 

Midlife fase en midlifecrisis

Ieder mens maakt transitie periodes door. Het gaat dan om een periode met blijvend grote verandering tot gevolg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het krijgen van kinderen, een eigen bedrijf starten, promotie maken, een echtscheiding, met pensioen gaan et cetera. In het kader van de bredere context kijk ik ook naar de mogelijke invloed van deze transitie fases en specifiek naar de midlife fase en 'midlifecrisis'. Het is een ondergeschoven kindje naar mijn mening. Ken jij veel mensen die hardop zeggen dat ze het behoorlijk lastig vinden in deze levensfase of dat ze in een midlifecrisis te zitten? Waarschijnlijk niet. Er wordt nog wel eens lacherig over gedaan, maar het kan enorme impact hebben op relaties en gezinnen. Wist jij dat de midlife fase zelfs een biologische basis (namelijk hormonen) heeft? En aangezien 1 op de 4 Nederlanders deze midlife fase als 'midlifecrisis' ervaart, kunnen we het maar beter op de agenda zetten wat mij betreft.

Rick Hornstra – Burn-out Coach Breda

Aandachtsgebieden

Stress

Als je spanning ervaart, heeft dit ook een fysiologische reactie tot gevolg. Stresshormonen zoals adrenaline en cortisol zorgen ervoor dat je hartslag omhoog gaat en er meer energie vrij komt. Je staat voor korte tijd meer 'aan'. Een prachtige oplossing van de natuur eigenlijk. Langdurige blootstelling aan spanningen zorgt er echter voor dat je stresssysteem voortdurend wordt geactiveerd. Je staat dan te vaak en te lang 'aan'. 

Burn-out / Bore-out

Het lastigste aan een burn-out is misschien nog wel de onduidelijkheid rondom dit thema. Je wil zo graag weten waar je aan toe bent en hoe jouw herstel eruit ziet. Voor jezelf, voor je naasten en vaak ook voor je werkgever. Er worden in de praktijk verschillende definities gebruikt en dat maakt het bepaald niet gemakkelijker. Bore-out (kort door de bocht verveling) is überhaupt niet zo bekend en wellicht nog ongemakkelijker om over te praten.

Midlifecrisis

Bijna 25% van alle Nederlanders krijgt te maken met een 'midlifecrisis'. Het treedt op tussen het 30e en 60e levensjaar en in de meeste gevallen tussen het 40e en 50e levensjaar. Waar vroeger nog optimistische verwachtingen aanwezig waren, breekt nu een periode aan van onrust, grote vraagtekens bij de rest van je leven of zelfs een gevoel van mislukking. Ook andere 'transitie fases' kunnen een grote impact hebben.

Veel gestelde vragen

Wat is burn-out?

Burn-out is in de eerste plaats een verstoring van het menselijke stress systeem, ook wel een stress gerelateerd syndroom met psychische en lichamelijke klachten tot gevolg. Het komt tot op de dag van vandaag niet voor in het door psychiaters gebruikte handboek (DSM-5) voor het vaststellen van een psychiatrische aandoening. De diagnose burn-out wordt dan ook gesteld door de huisarts, bedrijfsarts of eerstelijnspsycholoog.

Een burn-out is in feite de laatste fase van langdurige overbelasting van het stress systeem, welke volgt op de fase van zware overspanning. Je bent uitgeput en rust nemen helpt al niet meer. 

De NHG (Nederlandse Huisarts Genootschap) heeft richtlijnen opgesteld om tot de diagnose burn-out te komen. Om tot die diagnose te komen, moet logischerwijs eerst aan de voorwaarden van overspanning worden voldaan. Overspanning is immers de fase voor burn-out. Als daar aan wordt voldaan, dan is voor het vaststellen van een burn-out nog het volgende nodig:

1) De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.

2) Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

 

Er kunnen zowel fysieke, mentale, cognitieve als gedragsproblemen ontstaan. Zoals:

- Hartkloppingen

- Hoofdpijn en spierpijn

- Slaapproblemen

- Gevoelens van angst en/of machteloosheid

- Snel prikkelbaar en geïrriteerd 

- Gevoelens van falen

- Sociale terugtrekking

- Onvermogen om te ontspannen

- Vluchten in stimulerende middelen

 

Klik hier voor meer achtergrond informatie over burn-out en bore-out.

Wat is bore-out?

Een 'bore-out' is een term die wordt gebruikt om een specifieke vorm van werkgerelateerde stress en verveling te beschrijven. Het treedt op wanneer iemand zich verveeld en gedemotiveerd voelt op het werk. Meestal omdat ze geen uitdagende taken hebben of zich onderbenut voelen in hun baan. Ook het ontbreken van voldoende autonomie kan bore-out klachten tot gevolg hebben. In tegenstelling tot een burn-out, waarbij iemand uitgeput raakt door overmatige werkstress, ontstaat een bore-out doordat iemand te weinig stimulerende activiteiten heeft in zijn of haar werk.

Het gevoel van sleur en verveling zorgen dan voor een stagnatie van inzet en voldoening. De vraag die hier vraak speelt: "wie en wat ben ik nou eigenlijk?" 

Het gaat in die zin vaak meer om het missen van een diepere betekenis in je werk en dat kan samenvallen met het missen van een diepere betekenis in het privéleven. Bewustwording en inzicht is nodig om de vicieuze cirkel te doorbreken. 

Klik hier voor meer achtergrond informatie over bore-out.

Wat zijn de kosten van coaching bij Burn-out Coach Breda?

Een kennismakingsgesprek in Breda is altijd gratis. De kosten van de begeleiding door Burn-out Coach Breda zijn afhankelijk van de specifieke situatie en het programma dat jij kiest. De tarieven worden vermeld op de pagina 'Programma'.

Over Rick

"Ik vind het een teken aan de wand dat circa 30% van het ziekteverzuim te maken heeft met stress en burn-out gerelateerde klachten. De samenleving van vandaag de dag vraagt veel van ons en er zijn veel 'prikkels'. In die zin overkomt het je voor een deel. Maar met enerzijds meer zelfkennis en anderzijds meer inzicht in de ander, kun je grote verandering bewerkstellingen of zelfs transformeren op langere termijn. Los van de enorme kostenpost voor de werkgever of voor een zzp'er zelf, ben ik met name gedreven om te achterhalen waar de oorsprong van de klachten ligt en om deze vervolgens vanuit de basis aan te pakken. Bijna altijd is dit een optelsom van meerdere factoren, zoals een hoge werkdruk, perfectionisme, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, anderen willen pleasen, een onveilige (werk)situatie in het heden of verleden, financiële zorgen, mantelzorg en nog tal van andere triggers. Met compassie voor de situatie en voor jouzelf, zal ik je uitnodigen om een deel van je oude gewoonten en patronen los te laten en bewust andere keuzes te gaan maken. 

 

Zelf heb ik als ondernemer langdurige stress ervaren en ben ik bekend met zowel burn-out als bore-out klachten. In die zin ben ik een 'ervaringsdeskundige'. Het altijd 'aan' staan in combinatie met mijn toenmalige gewoonten en belemmerende overtuigingen, leidde ertoe dat ik zowel zakelijk als privé niet langer optimaal kon functioneren. Ik riep uiteindelijk de hulp in van zowel een businesscoach als een loopbaancoach. Ik had inmiddels een deel van mijn bedrijf verkocht en het andere deel zette ik stop. Ik heb deze begeleiding als bijzonder mooi en tegelijk bijzonder confronterend ervaren, maar het was nodig om te transformeren naar een heel ander persoon. Ik dacht diep na over mijn niet helpende gewoonten en overtuigingen en kwam erachter dat veel mensen dit niet van zichzelf inzien, of het uit de weg gaan omdat het zo confronterend kan zijn. Naar mijn mening helpt het je op de langere termijn juist enorm vooruit om 'het monster recht in de bek aan te kijken'. 

 

Ik ben een geboren Fries (1978) en vader van 2 kinderen. Sinds 2005 woon ik in de regio Breda. Naast mijn ruime werkervaring en het volgen van 2 coachopleidingen, heb ik tevens de HBO studie Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond. Sinds 2008 ben ik ondernemer."

 

Coachopleidingen: 

- ICM Coachingsopleiding (Geaccrediteerd door beroepsorganisatie NOBCO)

- ICM Stress & Burn-out Begeleiding

 

Ik ben als coach aangesloten bij beroepsvereniging NOBCO. Ik onderschrijf de Internationale Ethische Code en mijn klanten kunnen te allen tijde een beroep doen op het Klachtenreglement.

Burn-out Coach Breda is beschikbaar in de wijde regio Breda:

Breda / Bavel / Ulvenhout / Chaam / Alphen / Rijen / Gilze / Prinsenbeek / Teteringen / Oosterhout / Made / Dongen / Raamsdonksveer / Waalwijk / Tilburg / Bergen op Zoom / Roosendaal / Etten-Leur / Zevenbergen