Bore-out: ziek van verveling

Raar maar waar, ziek van verveling

In onze drukke samenleving is er nauwelijks nog tijd om je te vervelen. Het woord verveling heeft voor veel mensen sowieso een negatieve lading. Want je maakt je niet 'nuttig', terwijl je dat wel had kunnen doen in de tijd dat je 'niks deed'. Toch lees je steeds vaker berichten dat het best gezond voor je kan zijn; door wat vaker 'uit te staan', krijgen je brein en lichaam rust. Dat 'lummelen' kan zorgen voor een kalmer gevoel of zelfs een mooie creatieve ingeving die je in drukke situaties niet zou ervaren. Echter het verschil tussen lummelen en vervelen, is de vraag of je er bewust voor kiest of niet.

Structurele verveling

Structurele verveling die je 'overkomt' kan namelijk de bron worden van bore-out. En dat is weer de tegenhanger van burn-out. Maar wel een tegenhanger die, hoe gek het misschien ook klinkt, kan resulteren in dezelfde lichamelijke en mentale klachten. Misschien denk jij: "ik werk hard genoeg, dus dat zal mij niet overkomen." Verveling is echter niet altijd te weinig werk doen. Het zit ‘m ook in de herhaling van de werkzaamheden, hoe gemakkelijk het je inmiddels afgaat en hoeveel voldoening het werk an sich je geeft. Dat kan namelijk leiden tot een gebrek aan positieve prikkels die het werk jou 'teruggeeft'.

"Oké oké, maar het is toch raar dat je daar ziek van kan worden? Een burn-out krijgen door veel te lang door te gaan, dat snap ik nog wel."

Eerst het begrip burn-out

Het begrip burn-out is bij de meeste mensen wel bekend tegenwoordig. Grote kans dat jij iemand kent die het overkomen is, of het betreft jouzelf. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is burn-out een ziektebeeld dat ontstaat door chronische stress op de werkvloer, met als resultaat uitputting door vermoeidheid. Er is daarbij tevens sprake van een negatieve houding/mentale afstand tot het werk en een afname van de productiviteit.

Dit bovenstaande is voor de meeste mensen nog wel te begrijpen. Te veel hooi op je vork krijgen (lees: nemen) en er niet goed mee om kunnen gaan. Het zit ‘m daarbij eigenlijk altijd in de combinatie van de werkdruk an sich en de persoonlijkheid en omstandigheden van degene die het overkomt. Want feit is dat niet iedereen er in dezelfde mate op stuk zal lopen.

En wat is dan bore-out?

Wat nou als je al heel erg lang te maken hebt met verveling op je werk? Intense verveling beter gezegd. Omdat het werk routinematig is of onder je niveau. Verveling zegt op zich iets over de werkzaamheden zelf, maar in grotere mate over de beleving van de persoon die de werkzaamheden uitvoert. Het kan voor iemand zo saai worden, dat deze in een negatieve spiraal terecht komt en er niet meer tegen kan. Misschien denk je: "dan ga je toch op zoek naar extra werkzaamheden of eventueel naar een andere baan?" Dat is in theorie wellicht een goed idee en soms zal het ook de (tijdelijke) oplossing zijn. Maar door zaken als schaamte, financiële afhankelijkheid/onzekerheid of een tekort aan zelfinzicht, kan het zijn dat je gevangen raakt in het proces. Je ziet het gewoon niet, of je kunt er niet naar handelen. De kans bestaat ook nog dat je met extra werkzaamheden (of in een nieuwe functie) tegen hetzelfde probleem aan zal lopen. Dit kan het geval zijn als er in de nieuwe situatie nog steeds te weinig 'positieve prikkels' optreden.

Onderbelasting

Hoewel te weinig werk kan leiden tot bore-out, kan dus ook de inhoud van het werk zelf ertoe leiden. Dit noemen we enerzijds kwantitatieve en anderzijds kwalitatieve onderbelasting (of onderprikkeling). Een situatie van bore-out is heftig. Het kan tot dezelfde symptomen leiden als bij burn-out. Je raakt lusteloos, opgebrand, prikkelbaar etc. Dit betekent dat je maanden (en soms zelfs meer dan een jaar) nodig kan hebben om ervan te herstellen.

Coachen op kwaliteiten en zingeving

Bore-out is dus eigenlijk iets wat je overkomt en waar je actief stappen voor moet ondernemen om uit deze situatie te geraken. Het is de uitdaging om antwoorden te vinden op voor jou essentiële vragen. Zoals: "Wat vind ik eigenlijk belangrijk als mens?" "Waar sta ik voor als werknemer/ondernemer?" en "Wat geeft mij energie?"

 

Belangrijk daarbij is om je eigen unieke kwaliteiten te verbinden aan datgene wat je belangrijk vindt. Zowel ter voorkoming van een bore-out of burn-out, dan wel bij het herstellen ervan. Wil je meer weten over het fenomeen bore-out? Neem contact op met Burn-out Coach Breda of lees eerst eens het boek “Vechten tegen verveling” van de Vlaamse schrijfster Frouke Vermeulen.